ES aizliedz aromatizētu karsējamo tabaku

Visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, tajā skaitā arī Latvijā, 23. oktobrī stājas spēkā aizliegums laist tirgū karsējamās tabakas izstrādājumus, kuriem pievienotas piedevas, kas maina tabakas izstrādājuma smaržu un garšu. Aizliegums jāievēro ražotājiem, izplatītājiem un tirgotājiem visā ES, informē Veselības ministrija.

Tabakas likumā ir atrunāts, ka raksturīgs aromāts nozīmē izteiktu smaržu vai garšu, kas nav tabakas smarža un garša un ko rada piedeva vai piedevu kombinācija, bet ne tikai, augļu, garšvielu, garšaugu, alkohola, konfekšu, mentola vai vaniļas, un kas ir sajūtama pirms tabakas izstrādājuma lietošanas vai tās laikā.

Tātad runa ir par piedevām, kas smēķējot rada izteiktu, piemēram, augļu, garšvielu, garšaugu, mentola u.c. smaržu un garšu. Jau iepriekš 2020. gadā šāds ierobežojums visā ES tika noteikts cigaretēm un tinamajai tabakai, un karsējamās tabakas izstrādājumi ar aromatizētājiem tirgū tika piedāvāti kā alternatīva.

Karsējamās tabakas izstrādājums ir jaunieviests tabakas izstrādājums, kas karsēšanas procesā izdala emisijas, kas satur nikotīnu un citas ķīmiskas vielas, kuras ieelpo patērētājs. Atkarībā no tā īpašībām, karsējamās tabakas izstrādājums var būt bezdūmu vai smēķēšanai paredzēts tabakas izstrādājums. Aizliegums attiecas uz karsējamas tabakas izstrādājumiem jeb tā sauktajiem “heet stick”, kurus lieto tabakas karsēšanas ierīcēs.

Vienlaikus aizliegums attiecas arī uz jebkurām sastāvdaļām, piemēram, filtriem, papīriem, iepakojumu, kapsulām, kas satur aromatizētājus vai jebkādiem citiem tehniskiem elementiem, kas varētu mainīt attiecīgā karsējamā tabakas izstrādājuma smaržu vai garšu vai to dūmu intensitāti. Ierobežojums netiek attiecināts uz pašām tabakas karsēšanas ierīcēm.

Minētais aizliegums netiek attiecināts arī uz elektroniskām cigaretēm – gan vienreizlietojamām, gan atkārtoti uzpildāmajām. Taču Saeimā šobrīd tiek skatīti grozījumi “Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā”, kas paredz no 2025. gada 1. janvāra aromatizētāju ierobežojumus noteikt arī elektroniskām cigaretēm – gan vienreizlietojamām, gan uzpildāmajām (ar vai bez nikotīna), kā arī tabakas aizstājējproduktiem (piemēram, nikotīna spilventiņiem), atļaujot tikai aromatizētāju, kas rada tabakas garšu vai smaržu. Saeimas deputātiem par to vēl būs jābalso trešajā galīgajā lasījumā.

Kāpēc pieņemti grozījumi likumā?

Pētījumi liecina, ka tabakas izstrādājumos dažādi pievienotie aromatizētāji piesaista nesmēķētājus, īpaši skolēnus un jauniešus uzsākt šādu produktu pamēģināšanu vai lietošanu. Aromatizētāju pievienošana rada maldīgu priekšstatu par smēķēšanas vai šādu produktu lietošanas nekaitīgumu, lai gan minēto produktu lietošana ietekmē veselību un veicina atkarības rašanās risku, jo satur nikotīnu.

Nepareizs priekšstats, ka šie produkti ir daudz “veselīgāki”

Pēdējo gadu laikā ir strauji pieaudzis pieprasījums pēc jauniem nikotīnu un tabaku saturošiem izstrādājumiem. Tirdzniecībā parādās jaunas ierīces un tehnoloģijas, lai patērētājs uzņemtu nikotīnu bez tabakas klātbūtnes vai turpinātu smēķēt bez tabakas degšanas rezultātā radīto kancerogēno vielu ieelpošanas. Patērētājiem tiek radīts nepareizs priekšstats, ka šie produkti ir “veselīgāka” alternatīva smēķēšanai.

Tomēr ņemot vērā, ka pētījumi par minēto jauno produktu ilgtermiņa ietekmi uz veselību vēl turpinās un ka šādu produktu lietošana rada risku veselībai un veicina atkarības veidošanos, gan Eiropas Savienības līmenī, gan Veselības ministrija īsteno pasākumus, lai atturētu iedzīvotājus no smēķēšanas uzsākšanas, īpaši pasargātu bērnu un jauniešus no šādu produktu lietošanas, pasargātu iedzīvotājus no tabakas dūmiem vai elektronisko smēķēšanas ierīču radītajiem tvaikiem, palīdzētu smēķētājiem pārtraukt smēķēšanu, ierobežotu izstrādājumu pieejamību,  reklāmu un pārdošanu.

Par reklāmas aizliegumu

Tā kā tiešā tabakas izstrādājumu reklāma ir aizliegta, tad ražotāji spiesti rīkot speciālas prezentācijas, jo katram jaunam produktam nepieciešama iepazīstināšana ar potenciālo klientu. Arī tabakas aizvietotājiem (bezdūmu alternatīvas pilngadīgām personām), kuri palēnām izspiež cigaretes no tirgus. Kā piemēru var minēt IQOS, kas sarīkoja pasākumu jaunā produkta prezentācijai Hanzas peronā.

Likumā Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu var sīkāk iepazīties ar ierobežojumiem, kas saistīti ar tabakas reklamēšanu.

Leave a Reply