Protected: 2017. gada 2. ceturksnī bija nodarbināti 62,6 % Latvijas iedzīvotāju

Nodarbinātības līmenis Baltijas valstīs un vidēji Eiropas Savienībā, % Datu avots: Eurostat datubāze, 2017. gada 2. ceturkšņa dati – Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Darbaspēka apsekojums

This content is password protected. To view it please enter your password below: