Ilgtspējīgs stils: kā mode var atļauties un paātrināt dekarbonizāciju

Freepik.com

Freepik.com

Modes industrijas dekarbonizācijas mērķu īstenošana ir izrādījusies sarežģīta. Ko nozare var darīt, lai sasniegtu zaļajā politikā noteiktos mērķus?

Raksta autori: Džonatans Janmarks, Karls Hendriks Magnuss, Ignacio Markoss un Evans Vīners (McKinsey). Tulkojumu sagatavoja: Henriks Danusēvičs

Modes zīmoli — gan lieli, gan mazi — ir uzņēmušies vērienīgas, publiskas saistības līdz 2030. gadam radīt ilgtspējīgākus apģērbus. Taču iet kopsolī ar saviem dekarbonizācijas izvirzītajiem mērķiem ir bijis izaicinājums visā nozarē. Saskaņā ar jauno McKinsey analīzi aptuveni divas trešdaļas zīmolu ir atpalikuši no saviem dekarbonizācijas grafikiem, un 40 procentiem uzņēmumu emisiju apjoms ir pat palielinājies kopš ilgtspējības saistību uzņemšanās.

Mūsdienās globālā modes industrija rada aptuveni 3 līdz 8 procentus no kopējām siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām, un paredzams, ka nozares emisijas līdz 2030. gadam palielināsies par aptuveni 30 procentiem, ja netiks veiktas nekādas turpmākas darbības.

Modes industrijai ir steidzami jāsamazina emisijas, jo vairākas valstis, kuras, visticamāk, piedzīvos vislielākos postījumus no klimata pārmaiņām, ir saistīts tieši ar modes industrijas radīto piesārņojumu. Intensīvi un bieži ar laikapstākļiem saistīti nelabvēlīgi notikumi notiek pirmām kārtām tieši valstīs, kur tiek ražots apģērbs, piemēram, Bangladešā, Ķīnā, Indijā un Vjetnamā, kuras eksportē apģērbu aptuveni 65 miljardu USD vērtībā uz visām pasaules valstīm.

Labā ziņa ir tā, ka ir iespējams paātrināt emisiju samazināšanu, neietekmējot nozari. Patiesībā tas varētu būt lētāk, nekā modes vadītāji varētu domāt. Lielākā daļa modes zīmolu varētu samazināt SEG emisijas par vairāk nekā 60 procentiem, samazinot savus ieņēmumus tikai par 1–2 procentiem. Vēl ir citi risinājumi, kas saistīti ar tālākpārdošanu, nomu un remontu, kas ievērojami samazinātu apģērbu ražotāju oglekļa emisiju izdales intensitāti, bet arī būtu atkarīgs no patērētāju uzvedības izmaiņām.

Izplatītākās sešas problēmas, kuru pārvarēšanas gadījumā modes industrija gūtu lielāku progresu SEG emisiju samazināšanā, kā arī sešas rentablas darbības, kas var palīdzēt paātrināt dekarbonizāciju.

Ir grūti virzīties uz dekarbonizācijas saistībām

Tā kā regulatoru, patērētāju, investoru un darbinieku cerības ir mainījušās, modes zīmoli ir publiski apņēmušies samazināt SEG emisijas. Mūsu analīzē iekļautie modes uzņēmumi vidēji ir apņēmušies līdz 2030. gadam samazināt Scope 1 un 2 emisijas par aptuveni 55 procentiem un Scope 3 emisijas par aptuveni 35 procentiem (skaidrojumu skatīt raksta noslēgumā).

Zīmoli nepārtraukti cenšas neatpalikt no saviem dekarbonizācijas mērķiem. Tomēr analīze atklāj, ka divi no pieciem zīmoliem ir piedzīvojuši emisiju intensitātes pieaugumu. Tikai 37 procenti ir ceļā, lai sasniegtu savus 2030. gada dekarbonizācijas mērķus, pieņemot, ka viņi turpina samazināt emisiju intensitāti līdzšinējā tempā. Pieaugot spiedienam dekarbonizēt, pārējiem 63 procentiem zīmolu būs jāpaātrina samazināšanas pasākumi. 23 procentiem būs jāpalielina samazinājuma progress līdz 10 procentu punktiem gadā. Pārējiem 40 procentiem ir jāpalielina emisiju samazināšanas progress par vairāk nekā 10 procentu punktiem gadā, lai sasniegtu 2030. gada mērķus. Šie 40 procenti zīmolu ir palielinājuši emisiju intensitāti kopš ilgtspējības saistību uzņemšanās.

Emisiju intensitātes palielināšanos var izraisīt dažādi faktori, piemēram, modernu lielizmēra produktu pārdošanas apjoma palielināšanās, pieprasījuma pārvaldības problēmu izraisīta pārprodukcija, pieaugoša atkarība no gaisa un kravas transporta pārvadājumiem, un piegādes ķēžu traucējumu dēļ.

Seši zīmolu ilgtspējas risinājumi

Zīmoliem jāpārvar vairāki šķēršļi, lai sasniegtu savus ilgtspējas mērķus.

1. Ilgtspējības saglabāšana kā prioritāte pat grūtos laikos

Lai gan lielākā daļa modes vadītāju ir uzņēmušies publiskas ilgtspējas saistības, to pārvēršana darbībā joprojām ir izaicinājums. Kad ierobežotie resursi kļūst noslogoti un vadītāji koncentrējas uz rezervju samazināšanu, ilgtspējības iniciatīvas bieži var nonākt otrajā plānā. To veicina fakts, ka ilgtspējības pasākumiem var tikt uzskatīts par īstermiņa izmaksām, jo tas patērē vai nu finanšu resursus, vai laiku un uzmanību, savukārt pozitīvā ietekme uz pārdošanu rodas ilgtermiņā un ir grūti tieši izmērāma.

2. Ilgtspējības izvirzīšana uzņēmējdarbības centrā

Nozīmīgu ilgtspējības mērķu sasniegšana nozīmē, ka iniciatīvām ir jāiekļaujas visā darbības modelī, sākot no projektēšanas un piegādes līdz mārketinga un mazumtirdzniecības darbībām. Šīs izmaiņas ir grūti veikt, jo komandām ir jāpieņem jauni darba veidi un nepieciešama lielāka sadarbība starp biznesa funkcijām.

3. Dekarbonizācijas ceļš ir sarežģīts

Dekarbonizācija modes industrijā nav vienkārša. Lai izveidotu optimālu dekarbonizācijas ceļu ar minimālām izmaksām, ir nepieciešams dziļš ieskats zīmola piegādātāja emisijas pēdu nospiedumā visos līmeņos, kā arī izpratne par tehniskām tēmām, piemēram, oglekļa emisiju samazinājums “karstajiem punktiem”, ražošanas iekārtām, biodegvielas izmantošanas nepieciešamība, atjaunojamo elektroenerģiju izmantošanas veidi un ilgtermiņa energoefektivitātes plāns.

4. Modes industrijai nepieciešama lielāka piegādes ķēdes caurskatāmība

Emisiju bāzes līmeņa noteikšana un ietekmes mērīšana ir sarežģīts uzdevums, kam nepieciešami primārie dati, piemēram, dati no ražotnes, kas prasa jaunus piegādes ķēdes pārredzamības līmeņus. Lielākajai daļai zīmolu nav tiešu attiecību ar ārpus pirmā līmeņa piegādātājiem, un tie paļaujas uz nozares vidējiem datiem par otrā līmeņa emisijām. Paļaušanās uz sekundārajiem datiem var būt problemātiska, jo ir atklāti līdz pat 20 procentu atšķirības emisijās, salīdzinot zīmola dzīves cikla novērtējumus, kuru pamatā ir primārie dati, ar novērtējumiem, kuru pamatā ir nozares vidējie (sekundārie) dati.

5. Īstenošana tiek pastāvīgi novērtēta par zemu

Nepietiek ar to, lai noteiktu liela mēroga izmaiņas, kas nepieciešamas, lai samazinātu emisijas. Šo izmaiņu īstenošana bieži vien ir vieta, kur modes uzņēmumiem var rasties grūtības. Lai ātri un apjomīgi īstenotu dekarbonizācijas stratēģijas, modes vadītāji var tām vērsties ar tādu pašu spēku un stingrību, kādu viņi izmanto digitālo pārveidojumu gadījumā. Tas ietver stingras ceļa kartes, ziņošanas mehānismu, stimulu, iespēju un patiesas uzņēmējdarbības īpašumtiesību izveidi.

6. Piegādātāju sadrumstalotība

Lielie modes zīmoli sadarbojas ar simtiem vai dažreiz tūkstošiem piegādātāju, kas apgrūtina vai pat padara neiespējamu iesaistīties ilgtspējības iniciatīvās ar katru no tiem. Savukārt piegādātājiem ir vairāki konkurējoši zīmoli kā klienti, un tikai dažiem piegādātājiem ir pietiekams apjoms un finanšu resursi, lai veiktu kapitālieguldījumus, kas nepieciešami, lai kļūtu ilgtspējīgāki. Tā vietā viņi paļaujas uz zīmoliem, kas aktīvi piedalās pārmaiņu veicināšanā. Zīmoli netiek mudināti finansēt ražošanas uzlabojumus, jo šie uzlabojumi dotu labumu arī to konkurentiem.

Pat ar šiem sešiem izaicinājumiem modes industrija var efektīvi sasniegt savus dekarbonizācijas mērķus. Tas ir tāpēc, ka lielākā daļa izmaksu un pievienotās vērtības modes industrijā rodas no zema oglekļa satura izdales darbībām, piemēram, projektēšanas un mārketinga īstenošanas procesu laikā, savukārt emisijas koncentrējas uz citām ražošanas darbībām, piemēram, izejvielu ražošanu, sūtīšanu un apstrādi. Tāpēc lielu daļu no tā, kas nepieciešams paātrinātai dekarbonizācijai, var nodrošināt par pieticīgām izmaksām salīdzinājumā ar mazumtirdzniecības cenu. Papildus dekarbonizācijas vides ieguvumiem ilgtspējība var ievērojami paaugstināt modes zīmolu vērtību, mudinot vairāk patērētājus iepirkt.

Sešas darbības, kas var palīdzēt sasniegt ilgtspējas mērķus

Darbības, kuras, ja tās tiktu piemērotas, varētu palīdzēt modes industrijas uzņēmumiem veicināt sistemātiskus uzlabojumus piegādes ķēdēs un sasniegt dekarbonizācijas mērķus.

 1. Komerciālu vērtību izveidošana, kas virzītas uz ilgtspējas jomu

Precīzi jāsaprot, kas konkrētā uzņēmuma patērētājiem rūp attiecībā uz ilgtspējību, lai noteiktu atšķirīgo zīmolu vērtību izvirzīšanu un piedāvājumu patērētājiem. Aktīvi jāstrādā visos līmeņos, tostarp korporatīvajā, zīmola un produkta līmenī, lai šo ilgtspējības mērķu sasniegšanu pārvērstu spēcīgos, patērētājiem adresētos piedāvājumos, kas var veidot ilgtspējīgu zīmolu, kas vērsts uz pielāgošanos patērētāju vēlmēm. Tas sevī ietver arī informācijas uzsvēršanu par produkta materiāliem (informācija par izejmateriāliem). Zīmoli varētu radīt arī pārliecinošus piedāvājumus ar net-zero emisijas produktu līnijām, radikālu piegādes ķēdes pārredzamību vai apļveida uzņēmējdarbības modeļiem. Šiem piedāvājumiem ir jābūt sakņotiem faktos.

2. Koncentrēšanās uz diviem mērķiem: materiālu pāreja un otrā līmeņa piegādātāju enerģijas pāreja

  Tā kā primārās ražošanas valstīs modes uzņēmumi lielā mērā paļaujas uz fosilo kurināmo enerģiju, šķiedru pārveidošana apģērbos rada aptuveni 70 procentus no emisijām; lielāko daļu šo emisiju rada audumu ražošana (galvenokārt krāsošana un mitrā apstrāde) un šķiedru ražošana. Inovatīvi zaļie materiāli, tostarp kokvilnas aizstājēji, pārstrādāti materiāli un bioloģiski ražotas ādas alternatīvas, kļūst arvien plašāk pieejami par zemākām izmaksām. Daudzsološākajiem materiāliem ir nepieciešami minimāli kompromisi attiecībā uz ieviešanas spēju un nelielas papildu izmaksas, ja tādas ir, piegādei. Zaļo materiālu izmantošana arī palīdz radīt lielāku komerciālo vērtību un uzlabot izmaksu efektivitāti.

  Lai samazinātu emisijas materiālu apstrādes iekārtās, zīmoli varētu virzīties uz stratēģiskāku piegādes stratēģiju, kas vērsta uz augstāku konsolidācijas pakāpi un ciešu piegādātāju iesaisti. Sadarbojoties ar saviem piegādātājiem energoefektivitātes uzlabošanā, enerģijas ražošanas tehnoloģiju maiņās (piemēram, ražošanas tehnoloģiju pārslēgšanā uz saules enerģijas vai rūpnieciskajiem siltumsūkņiem) un atjaunojamās elektroenerģijas pieejamības jomā.

  3. Rūpīgi noteikta prioritāšu kopa

   Precīzi jādefinē “ceļa karte” jeb ilgtspējas mērķi un stratēģija ilgtermiņam, kas atbild uz “ko” un “kā” jautājumiem, lai ātrāk un par zemākām izmaksām pārveidotu modes biznesa dekarbonizācijas uzņēmuma stratēģiju. Jāizveido detalizēts skatījums par emisiju bāzes līnijām un dekarbonizācijas svirām. Pēc tam jānosaka prioritātes un jāpielāgo darbības, pamatojoties uz emisiju samazināšanas potenciālu, izmaksām, ātrumu un komerciālo vērtību. Izmantojot emisiju samazināšanas robežizmaksu līkni, kas salīdzina emisiju samazināšanas potenciālu un katras sviras izmaksas. Vadītāji, kuri izvēlēsies vērienīgu pieeju sava ceļveža veidošanai, var gūt labumu, kļūt par tirgus līderiem. Jauna ilgtermiņa stratēģijas piegādes pieeja var efektīvāk samazināt emisijas nekā sadrumstalota, dalīta pieeja, kam nav ilgtermiņa stratēģijas.

   4. Detalizēta informācija par datiem

   Piekļuve uzticamiem datiem ir būtiska, ja modes industrijas uzņēmumi vēlas virzīties uz priekšu dekarbonizācijas ceļā, ievērot ilgtspējības noteikumus un sniegt patērētājiem patiesu informāciju par ilgtspējību. Zīmoliem ir jāpāriet no nozares vidējiem datiem uz primārajiem datiem. Primārie dati sniedz precīzākus, zīmolam raksturīgus ieskatus par emisiju bāzes līnijām, svirām un progresu. Tam būs nepieciešama partnerība ar vadošajiem izsekojamības un ietekmes mērījumu nodrošinātājiem un cieša sadarbība ar piegādātājiem.

   5. Izpildes un transformācijas pārvaldība

   Lai pārvarētu izpildes izaicinājumus ilgtspējības pārveidē, uzņēmumiem jāizmanto pārveidošanas rokasgrāmata, lai sasniegtu lielāku peļņu vai samazinātu izmaksas. Tas nozīmē pāriet no mīkstākas pieejas ar augstākā līmeņa ilgtspējības mērķiem un mērķtiecīgu komandu, bet bez stabila pārveides plāna, uz  aktīvu rīcību īstermiņā balstītu pieeju. Augstākie vadītāji, kas vada šo komandu, var būt atbildīgi par tās progresu, piešķirt uzdevumus dažādiem organizācijas vadītājiem un izveidot stingru pārveidošanas plānu ar sistemātisku progresa izsekošanu un skaidru pārvaldību.

   6. Orientācija uz aktīvu sadarbību veidošanu

   Visai modes ekosistēmai būs jāsadarbojas, lai nozares dekarbonizācijas mērķi kļūtu par realitāti. Piemēram, zīmoli ar nozīmīgu piegādātāju pārklājumu varētu kopīgi noteikt dekarbonizācijas ceļus. Sadarbojoties tādos projektos kā piegādātāju piekļuves palielināšana atjaunojamai enerģijai, kas var radīt ietekmīgākas izmaiņas nekā tad, ja zīmols pats īstenotu mazāka mēroga iniciatīvas. Zīmoli varētu arī sadarboties ar finanšu iestādēm, lai palīdzētu piegādātājiem iegūt labāku piekļuvi ar ilgtspējību saistītam finansējumam.

   Šo darbību veikšana ne tikai palīdzēs modes vadītājiem panākt paātrinātu SEG samazināšanu ar nelielām izmaksām, bet arī var radīt būtisku biznesa vērtību ilgtspējīgās pārveidēs. Lai izmantotu iespēju, laiks ir būtisks. Agrīnie virzītāji var realizēt komerciālo vērtību un radīt pozitīvu ietekmi uz zīmola pamatkapitālu turpmākajos gados. Arī izmaksu pusē ir priekšrocības agrīnai attīstībai: pieaugošā piedāvājuma un pieprasījuma atšķirība tuvākajā laikā palielinās ierobežoto ilgtspējīgo risinājumu un aktīvu cenu (tostarp materiāli, iekārtas, kas vajadzīgas dekarbonizācijai, atjaunojamā enerģija un ražotāji ar ilgtspējīgākiem procesiem). Agrīna pārcelšanās var palīdzēt zīmolam nodrošināt piekļuvi par zemākām cenām, nekā to spēj citi, un sasniegt 2030. gada dekarbonizācijas mērķus.

   Modes industrijai jau tagad jāizlemj kā sākt efektīvu zaļo mērķu īstenošanu un “ceļojumu” uz ilgtspēju.

   *Emisiju klasificējuma skaidrojums

   Siltumnīcefekta gāzu emisijas ir klasificētas trīs jomās atkarībā no emisiju izcelsmes vietas. 1. joma aptver tiešās emisijas, ko uzņēmums rada, veicot uzņēmējdarbību, turpretim 2. joma attiecas uz netiešajām emisijām no iepirktās enerģijas, un 3. joma attiecas uz netiešajām emisijām vērtību ķēdē. 3. jomas emisijas ir uzņēmuma uzņēmējdarbības sekas, taču tās rodas no avotiem, kas uzņēmumam nepieder vai nekontrolē. Tās rada aptuveni 88% no vidējā uzņēmuma emisijām un ietver:

   • emisijas, kas rodas uzņēmuma piegādes ķēdē, piemēram, iegādāto materiālu un degvielas ieguvē, ražošanā un transportēšanā;
   • emisijas, kas rodas, izmantojot pārdotos produktus un pakalpojumus;
   • atkritumu apglabāšanas radītās emisijas;
   • emisijas, kas rodas biznesa braucienos.

   Leave a Reply