Foto: Unsplash.com

Foto: Unsplash.com

Lai radītu zīmolu ar augstu vērtību, pirmām kārtām jāveic zīmola diferenciācija. Jāatbild uz jautājumu – kā mans zīmols atšķirsies no citiem? Zīmola diferenciācija nozīmē radīt un pārdot unikālu produktu, kas ir atbilstošs konkrētu patērētāju vēlmēm – pielāgošana konkrētai mērķauditorijai – kaut kas viens vienīgs, neatkārtojams, ejošs vienā konkrētā virzienā. Tāpēc uzreiz jārēķinās ar to, kā zīmols tiek pozicionēts tirgū un jāsaprot ar ko tas atšķirsies no citiem zīmoliem. Piemēram, tie var būt specifiski produkti, kas izceļas un ceļ zīmola atpazīstamību, ieņem svarīgu vietu asociāciju tīklā ( ļoti svarīgi: zīmola atmiņā atsaukšanas spēja – what pop-ups in the mind). Protams, lai palielinātu atmiņā atsaukšanas iespējamību patērētājos, zīmolam nemitīgi jāatrodas uzmanības centrā, ko var darīt radot unikālos produktus, kas tiešām ir atšķirīgi no citiem un specializēti konkrētai patērētāju nišai, segmentam. 

Rakstu sagatavoja: Helēna Rozalinska

Zīmola diferenciācijas process, kas ir ļoti svarīgs faktors digitālā mārketinga stratēģijas pielāgošanai, sevī ietver priekšizpētes matricas izveidi.

Jautājumi, kuri jāuzdod katram uzņēmumam:

 • Atšķirības, unikalitāte – kas konkrēto produktu/pakalpojumu padara atšķirīgu no citiem uzņēmumiem, kādas ir tā labākās īpašības un arī “vājie punkti“, jo jāsaprot, kādas iespējamās problēmas var rasties nākotnē. Atsevišķi jāizdala stiprās puses un trūkumi. Jānovērtē konkrētā produkta dzīvotspēja un ilglaicīgums. To var darīt, piemēram, nosakot savus galvenos konkurentus, kā arī ar prognozēšanas metodēm – veicot konkurentu analīzi var saprast, kas varētu būt potenciālie konkurenti nākotnē un veikt korekcijas piedāvājumā. 
 • Cenu koriģēšanas solis – precīzi jāizanalizē noteiktā cena un jāanalizē tirgus situācija – potenciālo konkurenta cenu rādītāji, kāda cena ir uz līdzīgiem nišas produktiem. Uzņēmumam jāpievērš uzmanība, kāpēc ir noteikta tieši tāda un ne citāda cena uz produktu, piemēram, dēļ tā, ka ir pievienotas augstākā labuma sastāvdaļas, kas nav atrodamas nekur citur valstī, tad produkts būs dārgāks, jo kvalitatīvs produkts ar augstvērtīgām sastāvdaļām.
 • Mārketinga stratēģijas izstrāde. Kādas kampaņas tiks “palaistas” tuvākā gada laikā. Kāds saturs priekš sociālajiem tīkliem tiks “ražots” un uz kādiem atslēgvārdiem tiks likts uzsvars, lai atrastu produkta atslegvārdus Google meklētājprogrammā (SEO optimizācija). Šis solis ietver komunikācijas kanālu izvēli un lojalitātes programmu izveidi vai pielāgošanu, ilgtermiņa un īstermiņa mērķu noteikšanu.
 • Lokācijas izpēte – kur atradīsies uzņēmums, kuru reģionu apkalpos? Kur tieši notiek apkalpošana, kur varēs iegādāties produktus – klātienē vai tiešsaistē? Piemēram, Ppodukcija tiks tirgota Rīgā, pārdota gan veikalā (kafejnīcā), gan tiešsaistē (e-komercija), un ar laiku notiks paplašināšanās.
 • Atgriezeniskās saites veidošana ar klientiem – kā tiks ievākti klientu viedokļi/atsauksmes (caur kādiem kanāliem, cik bieži), kas palīdzēs saprast, kā patērētāji redz konkrēto produktu un kas jāmaina, jāpielāgo reālajā laikā vai pēc iespējas ātrāk, lai uzņēmums spētu augt un attīstīties, labot savas kļūdas, ja tādas ir. To varētu darīt mājaslapā, kur būtu iespēja atstāt atsauksmi, un sociālajos tīklos ikviens klients var atstāt savu komentāru, uzdot jautājumu, piemēram, FB lapas Messenger, nosūtīt e-pastu uzņēmumam un galu galā arī uzzvanīt, pajautāt interesējošos jautājumus. 

Zīmola individualizācija – rakstura piešķiršana

Lai spētu atšķirties no citiem zīmoliem, jārada sava unikālā individualitāte, ko jāspēj raksturot cilvēka iezīmēs, piemēram, sirsnīgs, pozitīvs, pacilājošs, dinamisks u. tml. Atbilstoši jāizvēlas krāsas, piemēram, dzeltenās nokrāsas asociējas ar pozitīvismu un prieku, zilā un violetā krāsa ar intelektu, misticismu, reliģiju, fantāziju pasauli, bet sarkanā ir agresīva, dominējoša krāsa, kas var atspoguļot dinamiskumu. Zīmolam ieteicams mārketinga saturā iekļaut 1-3 krāsas, kuras ir savstarpēji komplementāras vai blakus krāsas (krāsu aplī) un saturam obligāti jābūt veidotam vienotā stilā, lai patērētājs atcerētos zīmolu ilgtermiņā.

Zīmola vērtība

Kāpēc jāzina, cik maksā zīmols – ko tas dod mārketinga speciālistiem un finanšu speciālistiem?

Lai labāk izprastu šo jautājumu, attiecināsim shēmu, kā veidojas zīmols un tā vērtība:

Zīmola vērtības ķēdi veido 7 posmi:

 1. koncepts
 2. identitāte
 3. informētība
 4. pozicionējums
 5. lojalitāte
 6. pašu kapitāls
 7. vērtība

(Equity) – psiholoģiskā vērtība, bet value kopsummā ir attiecināms uz finansiālo vērtību, kas balstās uz peļņas gūšanas rādītājiem. 

Finanšu speciālistiem vienmēr būs svarīgi zināt, kādi ir peļņas gūšanas rādītāji, lai spētu, piemēram, pārdot zīmolu par iespējami izdevīgāku cenu (peļņas gūšanai), kā arī, analizējot resursus, var saprast, ko ar tiem var darīt labāk – resursu sadales jautājuma dēļ, tādējādi arī var nākotnē paaugstināt peļņu, uzstādot jaunus stratēģiskos mērķus, sakārtojot loģistikas jautājumus u.tml. Kā arī tas viss ir svarīgi sadarbību veidošanai un gadījumā, ja uzņēmums vēlēsies apvienoties ar kādu citu uzņēmumu, lai veidotu uzņēmuma grupu un attiecīgi sadalot peļņu, zinot katrai “pusei” vērtību. Vērtība arī tiek regulāri analizēta, lai saprastu konkrētā uzņēmuma/organizācijas dzīvotspēju nākotnē un vai ir vērts ieguldīties ilgtermiņa projektos. Tas ir īpaši svarīgi lieliem, starptautiskiem uzņēmumiem, kas vēlas piesaistīt investīcijas.

Savukārt runājot par mārketinga speciālistiem, tad tiem ir svarīgi zināt “psiholoģisko” zīmola vērtību jeb nemateriālo sfēru, jo tad ir skaidrs, kādi mērķi ir jānosaka (ar kādiem “vājajiem” un “stiprajiem” punktiem jāstrādā) un ir iespējams veidot efektīvus mārketinga ziņojumos, jo ir zināms konkrēts virziens.

Tātad pēc šīs shēmas vērtība sevī ietver vairākas lietas, tai skaitā zīmola identitāti – personalitāti (ar rakstura iezīmēm), un ja, piemēram, zīmols ir ar sirsnīgu un pozitīvu personalitāti, tad arī mārketinga ziņojumi tiks veidoti atbilstošā stilā, atspoguļojot šīs vērtības, parādot, ka ir priecīgs, saulains, patiess, labsirdīgs un izvēloties ne tikai atbilstošus vārdus, bet arī krāsas (piemēram, gaiši rozā, dzeltens, balts), attēlus (smaidoši, priecīgi, mīloši cilvēki) utt. Tā var veidot ciešākas attiecības ar nepieciešamo auditoriju un tas viss izvērtīsies tikai plusos, piemēram, pieaug lojalitāte un attiecīgi stabilo klientu bāze no kuriem var vairāk iegūt atgriezenisko saiti, kas ir izcili priekš analītikas un tālāko mērķu izvirzīšanai, plānošanai, jaunu produktu līnijas palaišanai, kā arī ikdienā priekš savu kļūdu labošanas momentāni (reālajā laikā) u.tml., protams arī audzēt sekotāju skaitu sociālajos tīklos un augsta zīmola vērtība ļauj vieglāk veidot sadarbības ar citiem uzņēmumiem, jo tie redzēs, ka esat atpazīstams zīmols ar savām vērtībām un pievilksies arī uzņēmumi – sadarbības partneri ar līdzīgam vērtībām. Ļoti daudz ieguvumu. 

Visbiežākie iemesli, kas bojā uzņēmuma procesu efektivitāti, pazemina zīmola vērtību un bojā reputāciju:

1. Izdevumu neatbilstība izstrādātajam ilgtermiņa finanšu plānam. 

2. Uzņēmuma tehnoloģiju novecošanās.      

3. Neefektīva PR komunikācija.        

4. Neefektīvas mārketinga kampaņas, piemēram, uzņēmuma pasākumiem, semināriem.     

5. Svarīgāko darbinieku aiziešana – bieža darbinieku rotācija.        

6. Angļu valodas nekompetence darbinieku vidū.    

7. Neefektīva darbinieku motivēšanas (prēmēšanas izsniegšanas) sistēma.          

8. Produkta piegādes kvalitātes trūkums, kontrolinga neesamība.  

9. Būtiska darba kvalitātes atšķirība dažādos uzņēmuma departamentos.          

10.Klientu vai citu datu pieejamības sistēmas nesakārtotība, kas veicina neefektivitāti darbinieku vidū ikdienas procesu veikšanā, kavē darbu. 

11. Iekšējās informācijas apmaiņas neefektivitāte.   

12. Vadības mobings pret darbiniekiem vai augsts baumošanas līmenis darbinieku vidū.         

13. Kiberriski – drošības sistēmas neesamība.

14. Darījumu partneru reputācija.      

Zīmola vērtības noturēšana

Lai patstāvīgi uzturētu augstu zīmola vērtību, zīmolam ir nepieciešams piedomāt pie lojalitātes radīšanas, ko var sasniegt tikai veidojot emocionālo saikni ar patērētājiem un tieši tāpēc zīmolam jābūt kā cilvēkam – ar konkrētām rakstura iezīmēm, lai spētu komunicēt ar konkrētiem patērētājiem, kam sakrīt vērtības ar zīmola vērtībām, jo zīmolvedībā līdzīgie “pievelkās un draudzējās”. Tā arī tiek radīta uzticamība un ja komunicēt ar “saviem” patērētājiem (konkrētā nišā, segmentā), tad automātiski veidojas sapratne un individuāls kontakts – psiholoģiskā tuvība. 

Runājot par segmentiem, zīmolam ir svarīgi pirmām kārtām izvēlēties konkrētu patērētāju grupu un spēt to raksturot pēc iespējas sīkāk, lai saprastu šo patērētāju personalitāti, vēlmes un spētu pēc iespējas vairāk pielāgoties viņiem. Piemēram, patērētāju grupa 50+ gadi, profesionāļi (cilvēki ar lielu pieredzi), kam ir izsmalcināta gaume (nevilks to pašu ko jaunieši), tendence – vienā reizē iepērk vairākas preces, bet ilgtermiņa skatījumā retāk, nekā citas vecuma grupas.  Nav impulsīvie pircēji. Raksturīga lojalitāte zīmoliem. Jo vairāk iedziļināties konkrētās patērētāju grupas raksturojumā, var labāk izprast to vēlmes, kas ļaus radīt patiešām unikālu, individualizētu produktu un līdz ar to arī paaugstinās zīmola vērtību.

Piemērs 

Praktisks piemērs kā luksusa zīmols Valentino rada savu vērtību: nevis pārdot produktu tā funkcionalitātes dēļ, bet gan pārdot “sapni” (dream builder), vizualizējot zīmola “raksturu”, personalitāti. Luksusa zīmolu reklāmā nekad īsti nevar redzēt, kas tiek pārdots, bet gan, piemēram, parādīta koša, laimīga, ziedoša sieviete. Tādējādi zīmols parāda, ka šis ir neaizsniedzamais cilvēka sapnis pēc kura mēs visi tiecamies, idealizējam, piešķirot pārdabiskas spējas, jo tas, kas ir nepieejams, tas ir debešķīgs, unikāls, augstvērtīgs. Tātad zīmolam vērtības radīšana ir pirmajā vietā, veidojot sapņus uz kuru patērētājs vēlas tiekties, ticēt tam. Mārketinga ziņojumos tiek efektīvi parādīta zīmola individualitāte (ar savām rakstura iezīmēm). Savukārt no patērētāja puses tas tiek uztverts tā, ka zīmols iedveš košumu, laimi, asociē sevi ar estētiskumu, ziediem un piedāvā saviem patērētājiem būt estētiskiem, skaistiem, ziedošiem, piederošiem ziedošu cilvēku saimei, izskatīties un justies dievišķi, justies pārliecinātākāmiem, iegādājoties kvalitatīvu zīmola produktu, kas ir vērtība un pat konkrēta pieredze – uzvilkt Valentino produktu, vai iegādāties šī zīmola saldo ziedu smaržu un justies lieliski. Tādējādi zīmols “ķer” līdzīgas gaumes piekritējus – estētus, kas gatavi sekot Valentino radītajam sapnim. Un ja zīmols rada kaut ko īpašu priekš sabiedrības, tad tas nozīmē ka viņš ieguldās un nav vienaldzīgs, kam ir vēl lielāka nozīme, jo tādējādi viņš nav “egoistisks” – nav tendēts pārdot, bet gan rada efektu, ka ir tendēts iepriecināt, ir modes noteicējs un kaut kas “augstāk stāvošs”. Patērētājiem nepatīk, ja viņiem “uzbāžas” ar produkciju, bet gan drīzāk, ka piesaista viņu uzmanību ar skaistu, interesantu, neatvairāmu sapni, produktu ar kuru var palutināt sevi vai sajust īpašas, pozitīvas emocijas to iegādājoties, daļēji paaugstinot arī savu vērtību. Iemesls, kāpēc cilvēkiem tik ļoti patīk zīmoli, ir tas, ka viņi vēlas izcelties sabiedrības lokā, paaugstinot savu vērtību, piešķirot sev lielāku nozīmi sociālajā statusā, pievērst sev uzmanību no estētiskā viedokļa, sajusties skaisti u.c. iemesli. Valentino cenšas noteikt savus standartus, modi, “neseko nevienam” attieksme, jo tā viņi parāda, ka ir unikāli un vērtīgi, ar savu balsi. 

Katram zīmolam jāatrod sava unikālā identitāte un jāspēj izveidot augsta vērtība, jāvairo patērētāju kapitāls, jāražo produkti ar pievienoto vērtību, jo mūsdienu zīmolu pārbagātībā, tas ir veids kā konkurēt, būt tirgus līderiem.

Zīmola vērtības nozīme konkrēta produkta pieprasījuma veidošanā

Izskatīsim kā piemēru konkrētu produktu: Valentino smaržas “Born in Roma Donna”

Valentino “Born in Roma” smaržas tāpat kā zīmols ir radušās Romā. Valentino zīmols par šīm smaržām stāsta: “To nosaukums izsaka attieksmi pret dzīvi. Aromāts izsaka individualitāti, stāsta par personīgo pieredzi, principiem un tevis paša veidotiem noteikumiem. Tas ir ir mūsdienīgs augstās modes ziedu un koksnes aromātu apvienojums. Aromāta eleganci veido trīs jasmīna īpašības, kas kopā ar vaniļas burbonu — visdārgāko ekstraktu pasaulē — rada izsmalcināti sievišķīgu noskaņu. Tas savijas ar siltu, mūsdienīgu koksnes aromāta trio, kas kopējam aromātam piešķir īpašu noti un raisa asociācijas ar Romas ielu kultūru. Pudelītes dizainā ir izmantots ikoniskais Valentino ornaments, ko iedvesmojusi Romas arhitektūra un kas simbolizē Valentino modes standartus. ”

Šīs smaržas ir jāasociē ar Romas greznību un modi. Itāļu valodā vārds “Donna” nozīmē lēdiju (arī madam vai kundze), kas izsaka respektējošu attieksmi.

Šīs smaržas atspoguļo tādas vērtības kā sievišķība, elegance, greznība un ietver sevī Romas pilsētas simboliskās īpašības:

 • vairāku gadsimtu dārgumu saplūšanu tāpat kā smaržu sastāvdaļu saplūšana;
 • greznību, kas nav sastopama nekur citur (Itālijā ir izteikti greznas Katoļu baznīcas, kas nav sastopamas nekur citur pasaulē);
 • mūsdienīgumu, jo Roma mūsdienās ir “bagātības” pilsēta, kurā plaukst uzņēmējdarbība, it īpaši, kas saistīta ar modes apģērbiem, kosmētiku, smaržām u.c. tas nozīmē, ka šajā pilsētā “dzīvo” uzņēmumi, kas saprot, kas ir veiksmes atslēga uzņēmuma plaukšanai, tātad arī veiksme kā vērtība ko var pozicionēt – iegādājies smaržas, kas nesīs tev veiksmi, kā arī tu jutīsies kā cienījama lēdija sabiedrībā, jo esi moderna un grezna.

Pozicionējot šī produkta vērtības tirgū, viennozīmīgi liela uzmanība jāpiešķir Romai, jo tā ir pilsēta ar lielisku slavu un attīstītu modes industriju, asociējas ar skaistu sapņu pilsētu, pasakainām bagātībām, Eiropas kultūras vērtībām un kaut ko ļoti svētu, dievišķīgu (katoļu baznīcu daudzums). Šī produkta cena ir augsta un dārga tāpat kā greznā Roma.

Smaržu sastāvā ietilpst ļoti interesantas sastāvdaļas – jasmīns, vaniļa un pipari, kas ir pretrunīgas un ļoti atšķirīgas pēc īpašībām sastāvdaļās. To var raksturot kā:

 • maigums un asums – “iņ un jaņ” balanss, diena un nakts, meitenešķīgais un sievišķīgais maigums, skaistums un pievilcība pret modernu, pašpārliecinātu, spilgtu sievieti.
 • pievelkošs un atraidošs – vari skatīties un apbrīnot, bet nevari aiztikt vai pat pietuvoties, “aizliegtais auglis”, kaut kas tāds, kas atrodas uz pjedestāla.

Šīm smaržām piemīt spilgts, stiprs, salds aromāts, kas var likties pievilcīgs gan jaunām sievietēm, gan vecākām sievietēm. Šīs smaržas ir dārgākas par citām, tāpēc tās var ielikt kategorijā, ko var raksturot kā ekskluzīvas, kvalitatīvas, greznas. Šīs smaržas var iegādāties sievietes, kuru ienākumi ir vidēji vai augstāki par vidējiem, augsti, kā arī vīrieši, kas vēlas uzdāvināt sievietēm dāvanu. Vīrietim šīs smaržas var likties pievilcīgas arī iepakojuma dēļ, kas ir rozā krāsā, tāpēc tas nenoliedzami izskatās ļoti sievišķīgi. Kā arī vārdi “Born ir Roma” uz iepakojuma izklausās ļoti sapņaini, ko var interpretēt kā konkrētu vēstījumu gadījumā, ja vīrietis dāvina šīs smaržas sievietei, it kā pasakot – “Tu esi mans sapnis” vai “Tu esi grezna, pievilcīga, ļoti sievišķīga un/vai mūs vieno kopīgas patīkamas, atmiņas, sapņi” u.tml.

Arī pats iepakojums ir pretrunīgs tāpat kā smaržas sastāvdaļas – jasmīns ar vaniļu un pipari, jo pudelīte ir it kā no kristāla, kas asociējas ar trauslumu un greznību, bet visa pārklāta ar tādiem kā asumiem, kas simbolizē Romas grezno arhitektūru un baznīcas, kas piešķir dievišķo īpašību, tā teikt dievišķīgumu produktam, ko ir vēlme apbrīnot. Bet krāsas – rozā un melns arī ir ļoti pretējas un ļoti kontrastē savā starpā, kas netiek atstāts bez uzmanības, tātad “pievelk” acu skatienus tāpat kā sieviete, kas lieto šīs smaržas. Tātad šīs smaržas  var iegādāties sievietes, kas vēlas uzmanību un vēlas justies grezni, pašpārliecināti un bohēmiskā piesitiena dēļ tas var tikt asociēts arī kā ar “sievieti dievieti”.

Roma ir ļoti stipri saistīta arī ar mitoloģiju, kurā pievērš lielu uzmanību varonībai, spēkam, tāpēc šīs smaržas var asociēt arī ar sievišķo spēku, kuru viņas it kā piešķir, jo pašpārliecināta sieviete ir spēcīga sieviete – tā var paveikt varoņdarbus. Šīs visas iepriekš minētās īpašības ir ietvertas produkta pozicionējumā. Tiek nodots vēstījums,  ka iegādājoties šīs smaržas tu kļūsi par sievieti – dievieti jeb sievieti – varoni. Varoņi vienmēr asociējušies ar sabiedrības ideālu, kaut ko tādu, kam jālīdzinās.

Roma ir pilsēta, kas ir ar savu grezno šarmu, atspoguļo eleganci, tāpēc arī produkts automātiski “pārmanto” šīs īpašības, radot patērētājos uzticamību. Kuram gan nepatīk Itālija? Visiem tā patīk, tāpēc negatīvām asociācijām patērētāju vidū nevajadzētu rasties. Tas noteikti jāņem vērā, lai negadītos negatīvo asociāciju lērums patērētāju vidū, ja tiek izvēlēts nepareizs pozicionējums.

Emocijas kā efektīvs manipulēšanas rīks

Veidojot mārketinga kampaņas ir jāparāda, ka uzņēmums saprot savu klientu bažas/ izaicinājumus/emocijas. Zīmolam jānodrošina patērētājiem rīkus un zināšanas, lai pārvarētu konkrētās bažas, izaicinājumus, atrisinātu kādu problēmu. Tātad jāpalīdz klientiem tikt galā ar grūtām situācijām, lai parādītu, ka uzņēmumam viņi rūp. Konkrētajā gadījumā smaržas padara sievišķīgāku, skaistāku, spēcīgāku un tās sievietes, kas ļoti rūpējas un piešķir nozīmi tam, kā viņas izskatās sabiedrībā un/vai vēlas piesaistīt vīriešu uzmanību vai vienkārši uzmanību, iegādājoties šīs smaržas atrisina tā teikt “problēmu”/”vajadzību” – tas ir produkts ar kuru var kļūt pievilcīgāka, reprezentablāka, un atstāt labu iespaidu, neaizmirstami labu smaržu, atstāt “pēdu”  kā žilbinošs skaistums, pievilcība u.tml. Tas ir arī kā sava veida ieteikums, pamācība sievietēm par to kā būt sievišķīgai no zīmola puses. Šis produkts atspoguļo to kādas “jaunas iespējas” tas var pavērt sievietēm – ceļš uz sievišķīguma un/vai spēka atklāšanu sevī (arhetipu veidošana).

Šo produktu visvairāk varētu iegādāties sieviete vecuma diapazonā no 20 – 50 gadiem un tās kurām patīk “saldi” aromāti. Runājot par produkta “saldumu”, tad tas varētu būt aktuāls vairāk jaunām sievietēm, bet “asums” gan ir attiecināms uz dažādu vecumu un ir vairāk saistīts ar raksturu, nevis vecumu, tāpēc par patērētāja vecumu diezgan sarežģīti spriest, smaržas ir gaumes lieta neatkarīgi no vecuma un tiek iegādātas savam priekam, tā nav pirmās nepieciešamības prece, tāpēc šāda veida produktus ir īpaši veiksmīgi saistīt ar kaut ko ekskluzīvu vai greznu, kas ir paredzēts svētkiem un attiecīgi arī priekam u.c.

Secinājumi

Satura personalizēšana saistībā ar auditorijas dzīves pieredzi un lietām, kas tai rūp, var izveidot stabilu sākumu, lai ar to attīstītos dziļākas un rezonējošākas attiecības, pat ja tiek reklamēts visprastākais produkts vai pakalpojums, kas reti kādam rada prieku. Tieši stāsts piešķir sajūsmu un pārliecību, ka konkrētais produkts ir kaut kas īpašāks par citiem. Tas arī ir vērtības radītājs – emocijas, ko rada zīmols saviem patērētājiem, un ciešais kontakts komunikācijā, kas veido “tuvuma” efektu.

Jo auditorija vairāk saredzēs sevi uzņēmuma veidotajā mārketinga saturā, jo labāk. Tas radīs ciešāku saikni ne tikai ar produktu, bet ar pašu uzņēmuma zīmolu. Klients vēlēsies iegādāties arī citus zīmolaproduktus.

Svarīgi, ka klientam tiek radīta kolektīvās kopības izjūta un, nopērkot konkrēto produktu vai pakalpojumu, viņam rodas iespaids, ka viņš ietilpst konkrētā sabiedrības lokā un ir daļa no tās. Tas arī liek klientam justies īpašam un atbalstītam, piederīgam zīmolam. Konkrētajā gadījumā produkts piedāvā kļūt daļai no Valentino zīmola, kas ietilpst greznās pilsētas Romas sabiedrībā.

Leave a Reply