Protected: Ar spēcīgu potenciālu

Kā īpašs SUB darbībā virziens izdalāms zinātniskais potenciāls, kas rodams Salaspilī. Novadā ir četri zinātniskie institūti - fizikas, ķīmijas, bioloģijas un mežzinātnes.

This content is password protected. To view it please enter your password below: